Въвеждат 30% данък лукс за имоти с оценка над средната

Людмила Куюмджиева
Евгени Сираков


За недвижимите имоти с данъчна оценка над средната за всяка община ще се плащат с 30% по-висок данък. Това предвиждат поправки в Закона за местните данъци и такси, които трябва да влязат в сила от началото на следващата година, съобщиха от Министерството на финансите. В предложението е записано, че общинските съвети ще могат да определят по-висок налог върху имотите, като размерът на данък сгради ще се увеличи в границите от 0,1 до 4,5 промила на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Досега таванът на ставката бе 2,5 на хиляда. Припомняме, че според антикризисния план на правителството, одобрен през пролетта, данък лукс трябваше да е за имоти на стойност над 300 хил. лв. В проекта на финансовото министерство има предложение налогът върху сградите да се плаща на две равни вноски в срок от 1 март до 30 юни и до 30 ноември. Досега дължимите суми можеха да се платят на 4 вноски.
Весела Илиева, управител на Unique Estates, коментира пред „Класа“, че клиентите ще се замислят дали да си купят скъп имот, след като реално цените на разходите за него растат все повече и повече. По думите й данък лукс ще затрудни сектора повече, отколкото да помогне като антикризисна мярка, а парите ще влизат само в богатите общини, като София, Варна и Пловдив.
Никола Стоянов, директор на „Лукс Имоти“, е на противоположното мнение - че подобна мярка няма да се отрази на пазара. Според него е нормално луксозните вещи да се облагат по-високо, но в България това е крачка встрани от провежданата правителствена политика на плоско облагане и може да отблъсне външните инвеститори. Той бе категоричен, че в следващите няколко години ще бъде добре за икономиката на страната, ако данъците не се променят.
Междувременно заместник-кметът на Столична община Минко Герджиков коментира, че за София се предлага промяна в зонирането за данъчните оценки на имотите. В момента в Бояна и в „Надежда“ се прилага един и същи коефициент за начисляването на данък сгради и такса смет. С новото зониране ще се цели отчитаните до момента имоти във вилни зони, които вече са застроени плътно и са квартали на града, да се облагат с данък, съответстващ на луксозното строителство в тях. Герджиков обясни, че промяната в досегашните ставки няма да е повече от 10 на сто, а очакваните приходи от увеличението са 8,9 млн. лв. и ще се насочат към изграждането на инфраструктура.

Облагат с повече и скъпите автомобили

По-високите данъци няма да подминат и собствениците на скъпи автомобили. В поправките на Закона за местните данъци и такси се предвижда колите с мощност над 149 kW (200 конски сили) да заплащат налог от 3,30 лв. до 7,38 лв. за всеки 1 kW над посочените. По този начин се премахва старата максимална мощност от 110 kW. Сред предложенията е и увеличаване на максималната сума на данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), който се увеличава от 150 на 250 лв. Велко Лазов, изпълнителен директор на Toyota Balkans, коментира, че е напълно правилно всеки в дадено общество да плаща данък за това, което използва. Той подкрепи идеята за по-високи налози върху по-мощните автомобили и заяви, че данъчната тежест трябва да пада равномерно върху всички и хората с по-големи възможности трябва да плащат по-големи данъци.
Освобождаването от данък върху превозните средства за автомобили, собственост на хора с намалена работоспособност, вече ще се прилага само ако имат трайни увреждания със или над 71 на сто, или за хора със затруднения в придвижването, пише в проекта на МФ.
Промените в закона предвиждат и въвеждането на нов туристически данък. Той ще замени туристическата такса. Ако бъде въведен в общините, нелегалният сектор отново ще остане извън обхвата му, заяви Елена Иванова, председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг, цитирана от „Дарик“. Тя припомни, че в началото туристическата такса е била само курортна и се е използвала от общините за стопанисване на плажовете. Сега обаче не е ясно, ако премине във вид на местен данък, за какво ще бъдат използвани събраните от него средства. Иванова допълни, че с уеднаквяването на ДДС ставката за туризма браншът също ще бъде ударен сериозно.
Сред заложените промени се предвижда предприемачите, които извършват до три патентни дейности през цялата година, да дължат само данъка с най-висок размер от тези дейности. Така отпада облекчението за 50% от размера на данъка при извършване на две дейности от едно лице. МФ посочва, че целта е да се прекъсне честата практика определени лица да подават за извършване на повече от една дейност и да ползват облекчението единствено с цел заплащане на по-малко данък.

Станете почитател на Класа