АП ще продава държавни имоти над 10 000 лв.

Продажбата на имоти частна държавна собственост, които имат данъчна оценка над 10 000 лева, ще се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Това предвиждат приетите на второ четене от парламента промени в Закона за държавната собственост. Областните управители ще разрешават продажбата на държавните имоти, чиято оценка е под 10 000 лева.
Подобно предложение се очаква да бъде прието с промените в Закона за приватизация и приватизационен контрол при второто им четене в пленарната зала.
Преди няколко месеца спор в залата предизвика предложена поправка в преходните и заключителните разпоредби на приватизационния закон, с която се променяше Законът за държавната собственост. Тогава се предлагаше областните управители да продават имоти на стойност до 500 000 лева, а Агенцията за приватизация – над половин милион лв. Споровете предизвикаха реакцията на премиера Бойко
Борисов, който дойде в парламента и след разговор с депутати от ГЕРБ "свали" границата на 10 000 лева.

Станете почитател на Класа