Спад на инвеститорското доверие в Германия

Инвеститорското доверие в Германия през август се е понижило на фона на хаоса, който обхвана световните финансови пазари през последните седмици. Съобщението е на Центърът за европейски икономически изследвания (ZEW).
Инвеститорското доверие в Германия през август се е понижило на фона на хаоса, който обхвана световните финансови пазари през последните седмици. Съобщението е на Центърът за европейски икономически изследвания (ZEW). Индексът на икономическите очаквания в най-мощната европейска икономика, който се публикува от ZEW, е по-нисък със 17,3 пункта за настоящия месец и достигна отрицателна стойност от -6,9 точки, като през юли индексът ба на стойност 10,4 точки. Анализаторите са на мнение, че тази толкова ниската стойност се дължи на кризата в ипотечния сектор на САЩ и високорисковите кредити. Експертите от ZEW смятат, че рисковете, които произтичат от кризата в САЩ могат да предизвикат сериозни последствия и в германската икономика. Според тях печалбите на компаниите от финансовия сектор и в частност на банките и застрахователните дружества могат да спаднат значително. Освен в Германия, спад бележат и икономическите очаквания за август в еврозоната. Стойността на индекса падна с 13,3 точки и към настоящия момент е със стойност от -6,1 точки. Другият индикатор, публикуван от ZEW - този за текущите условия, също понижава стойността си от 88,2 точки през изминалия месец до 80,2 точки през настоящия. Прогнозите предвиждаха спад, но с 3 пункта до стойност от 85 пункта. Индексът на икономическите очаквания показва баланса между позитивните и негативните очаквания за бъдещото икономическо развитие на дадената страна за период от шест месеца. Той се публикува всеки месец и обобщава прогнозите на над 250 анализатори и институционални инвеститори.

Станете почитател на Класа