МОСВ бави парите за Натура 2000

Заради липсата на заповеди за обявяване и планове за управление на защитените територии от НАТУРА 2000, собствениците на земи в екомрежата ще получат със значително закъснение полагащите им се компенсации. За това алармираха от международната природозащитна организация WWF.
Заради липсата на заповеди за обявяване и планове за управление на защитените територии от НАТУРА 2000, собствениците на земи в екомрежата ще получат със значително закъснение полагащите им се компенсации. За това алармираха от международната природозащитна организация WWF. Според регламентите на ЕС всеки може да получи до 200 евро на хектар като компенсация за пропуснати ползи, вследствие на ограниченията, които екомрежата налага. За първите пет години сумата достига 500 евро на хектар, тъй като се отчита необходимостта от инвестиционни разходи по въвеждането на опазващи природата мерки. Компенсациите се изплащат от земеделското министерство по програмата за развитие на селските райони. В момента обаче парите за НАТУРА са замразени, тъй като няма готовност за прилагането им. ЕС ще разреши изплащането на компенсации едва когато екоминистърът Джевджет Чакъров подпише заповедите за обявяването на местата от екомрежата. Дотогава собствениците на земи в НАТУРА ще могат да ползват единствено субсидии за агроекология, но те ще се дават само на онези, които предложат целенасочени дейности за опазване на ценните видове и местообитанията. Списъкът със защитените територии по НАТУРА 2000 беше изпратен с 3 месеца закъснение в Брюксел, което само по себе си е повод за санкция от страна на ЕС. България вече получи предупредително писмо от Брюксел за пропуски в законодателството, които е трябвало да бъдат наваксани до 1 януари 2007-а. Очаква се през октомври да бъде изпратен пълният списък със защитени територии. Деница Ватева

Станете почитател на Класа