Наддават за далекопроводите от октомври

В началото на октомври ще се проведат първите търгове за износ на електрическа енергия от страната ни, съобщиха от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Операторът ще преценява кои от търговците на ток да бъдат допуснати до преносната мрежа, тъй като капацитетът й е ограничен. Това ще е възможно благодарение на приетите от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) тръжни правила за разпределяне на електроенергия от страна на системния оператор. Самите търгове ще се провеждат чрез наддаване, както е възприето по борсите, допълниха още от ЕСО.
В началото на октомври ще се проведат първите търгове за износ на електрическа енергия от страната ни, съобщиха от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Операторът ще преценява кои от търговците на ток да бъдат допуснати до преносната мрежа, тъй като капацитетът й е ограничен. Това ще е възможно благодарение на приетите от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) тръжни правила за разпределяне на електроенергия от страна на системния оператор. Самите търгове ще се провеждат чрез наддаване, както е възприето по борсите, допълниха още от ЕСО. Ще се предлагат дневни, седмични, месечни и годишни търгове за електроенергия. Максималното количество ток ще бъде определяно от ЕСО, както и кой търговец ще го осъществява според свободния капацитет на мрежата. Дъщерното дружесвто на НЕК ще има и търговски права за пренос върху 50% от възможноситте на трансграничната енергийна мрежа, а другата половина ще бъде притежание на системния оператор на другата държава, с която граничим. Първоначално ток ще се търгува само на седмични и на месечни аукциони. Очаква се годишните търгове да започнат от началото на 2008 г., обмисля се възможността за дневни търгове. Сега в страната има около 30 лицензирани от ДКЕВР търговеца за продажба на електрическа енергия, като активните играчи на пазара са около 12, коментираха още от системния оператор. Основните желаещи да изнасят ток, освен НЕК, са АЕЦ „Козлодуй“, фирми на електроразпределителните дружества в страната – CEZ, EVN и E.ON, както и ТЕЦ „Марица Изток 3“. Причината за наддаването в износа на ток е значително по-високата цена на електроенергията в региона в сравенние с вътрешния пазар. На енергийните борси там цената на един MWh варира между 60-70 евро, докато у нас тя е два-три пъти по-ниска. До момента износът на електроенергия беше монопол на НЕК, тъй като компанията бе притежател на електропреносната мрежа. След либерализирането на пазара от 1 юли 2007 г. преносните съоръжения са собственост на отделно дружество, а всеки един от търговците има право да изнася или внася ток. Георги Велев

Станете почитател на Класа