Нови печати за архитектите от 1 септември

Архитектите с проектантска правоспособност ще имат нови печати от 1 септември. Решението на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) е с цел да се прекрати неправомерното им използване, в резултат на което се появяват грозни и незаконни сгради, коментира пред „Класа“ арх. Янка Сачкова.
Архитектите с проектантска правоспособност ще имат нови печати от 1 септември. Решението на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) е с цел да се прекрати неправомерното им използване, в резултат на което се появяват грозни и незаконни сгради, коментира пред „Класа“ арх. Янка Сачкова. По думите й през миналата година е имало 5-6 оплаквания за няколко подобни случая, но по всяка вероятност реалните злоупотреби са доста повече. Новите печати имат по-добра защита и ще се фалшифицират по-трудно, коментираха от професионаланото сдружение. „Около 10% от членовете на камарата не плащат годишните си вноски, които са в размер на 240 лв. Въпреки това те продължават да използват печатите си, което също е незаконно“, коментира Сачкова. По думите й това е един друг основен неразрешен проблем. Предостои въвеждане на наказания за недобросъвестните под формата на глоби или отнемане на правомощия. Няколко дни преди новите печати да влязат в употреба предстои актуализиране на тарифата, по която се определят хонорарите за извършване на услуги от архитекти с проектантска правоспособност. Очаква се те да бъдат с около 10% по-високи от действащите в момента минималани цени. В бранша обаче коментират, че това увеличение отдавна е достигнато в някои райони на страната, тъй като архитектите обикновено вземат хонорари доста над предвидения минимум. Въпреки това с въвеждането на новата тарифа не се очаква допълнително завишаване. Такова може да настъпи само при поскъпване на строителните материали.

Станете почитател на Класа