Отварят пазара на жп превози в ЕС

Истинска конкуренция между международните железопътни превозвачи в Европа ще започне от 1 януари 2010 г., гласи решение на Европарламента. Неговите допълнителни клаузи се обсъждат и в момента.
Михаил Рангелов Истинска конкуренция между международните железопътни превозвачи в Европа ще започне от 1 януари 2010 г., гласи решение на Европарламента. Неговите допълнителни клаузи се обсъждат и в момента. Облекчението за новите държави членки, присъединили се към ЕС след 1 май 2004 г., е да отложат либерализирането на националните услуги до пет години. Според анализ на Министерството на транспорта въвеждането на тези директиви носи много предимства, но и доста големи рискове. Либерализирането на пътническите превози означава, че на пазара на жп превозите ще навлязат мощни външни превозвачи. Това ще доведе до сериозни инвестиции и значително подобряване на обслужването на пътниците (нови вагони, по-висока скорост, намаляване на закъсненията). В същото време ще постави на карта съществуването на сегашния национален превозвач БДЖ. Вторият вариант е запазване на сегашната ситуация – либерализирането на пътническите превози да се извърши от БДЖ ЕАД. И двата варианта предполагат по-високи цени за пътниците, тъй като тогава превозвачите няма да бъдат субсидирани, а ако компанията внесе нова техника, цената й ще се включи в услугата. Превозвачът да е длъжен да плаща обезщетение на пътниците при закъснение на международните влакове – това предложение е част от т.нар. Трети пакет за железниците, който се обсъжда в момента в транспортното министерство. Третият пакет за железниците освен този регламент включва въпроси като либерализиране на железопътните услуги и превозите на пътници, създаване на директива на ЕП за развитие на железниците в Европейската общност, осъществяване на оперативна съвместимост. Комисията по транспорта към ЕС гласува за отваряне на пазара за конкуренция за вътрешните железопътни линии до 2017 г., но тази позиция не беше подкрепена по време на гласуването от целия парламент и на този етап не се предвижда либерализация за вътрешните превози.

Станете почитател на Класа