Горските фирми: Нямаме интерес от износа на горяла дървесина

Горските фирми нямат интерес да палят горите, за да изнасят дървесина. Това каза Калин Симеонов, председател на УС на Браншовата камара по дървообработваща и мебелна промишленост.
Горските фирми нямат интерес да палят горите, за да изнасят дървесина. Това каза Калин Симеонов, председател на УС на Браншовата камара по дървообработваща и мебелна промишленост. Той допълни, че секторът не иска да работи с дървесина от изгорели насаждения, тъй като тя трябва да бъде обработвана допълнително. В същото време качеството на българските гори през последните години е ниско и не отговаря на изискванията. Това не пречи обаче фирмите да се възползват от изгорелите горски площи и да изнасят дървесина, бяха категорични неправителствени организации. Те посочват като пример дървесината на бора, чиято кора е дебела и при обгаряне вътрешността му няма да бъде засегната. Това запазва качествата на дървесината. Симеонов съобщи, че на много места в страната, включително в Кърджали, българските фирми не работят. На тях им се отказва достъп до суровината. Това е свързано с влиянието на ДПС и обръча от фирми, които имат. „Корупционните практики са ежедневие, а българските фирми не останаха да работят в Казанлъшко и Родопите“, допълни още Анатолий Стефанов, председател на УС на Сдружението на практикуващите лесовъди и горски предприемачи (БУЛПРОФОР). Според него в момента се наблюдава драстично незачитане на частните собственици на гори. От организацията предлагат да се направят лицензиране и регистрация на частните фирми от сектора, каквато сега няма. Необходимо е да се увеличи още квалификацията на кадрите и да се усъвършенства опитът на мениджърите. За сравнение в Европейския съюз това е развито на високо ниво, подчерта Стефанов. Според сдруженията всеки собственик на гора трябва да бъде отговорен и да се грижи за своята собственост. От екоорганизацията за опазване на дивата флора и фауна WWF подчертаха, че трябва да се пресекат всички стимули не само за износа на обгоряла дървесина, но и за нейното ползване. Все още обаче се чака правителственото решение за забрана износа на дървесина. То според Владимир Симеонов, експерт в Националното управление по горите, е вече влязло в Министерския съвет. Той увери в. „Класа“, че най-късно следващата седмица Министерският съвет ще вземе окончателно решение. Подобно становище обаче се чака вече от месец. По информация на Националното управление по горите до началото на август са регистрирани 1388 пожара. Най-честата причина за пожарите е небрежност – 65,71 %, за умишлени са оценени 7,35 %. В скалата с неизвестни причини остават 26,65 %. Иван Петков от Асоциацията на горските фирми каза, че агенцията по горите, която ще се сформира, няма да може да се издържа, и поясни, че държавата трябва да я подпомага. Според Пенков дърводобивът в България е 100 % губеща индустрия и е поставен в изключително тежки условия. Работодателските организации в сферата на горите настояват да участват в създаването на новия закон за горите. Организациите подчертаха, че след създаването на Държавната агенция по горите контролните дейности трябва да бъдат разделени от производствените в сектора. Те искат още премахване на корупционните практики и осигуряване на пазарни правила и конкуренция в сектора. Браншовиците се обединиха и в искането да се наложи мораториум върху движението на площи в горския фонд до приемане на нови условия и ред за провеждане на тази дейност. Кристина Пухалева, председател на УС на горскотърговските фирми в България, поясни, че от две години са създадени поне девет проекта на закон за горите, с които не ясно какво се случва. Организациите са недоволни от факта, че никой не е поискал становище или мнение от тях. Хората от бранша искат поне 20 % от бюджета на Агенцията по горите да отива за залесяване, защото според тях в момента никой или почти никой не залесява в България.

Станете почитател на Класа