"ЛУКОЙЛ-България": Промени в закона за акцизите ни принуждават да спрем работа

"ЛУКОЙЛ-България": Промени в закона за акцизите ни принуждават да спрем работа
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    08.05.2020
  • Сподели:

В условията на безпрецедентна криза на световния нефтен пазар, както и на драстично свиване на потреблението на горива в страната, нашето дружество не съкрати никого от хилядите си служители по време на извънредното положение, припомнят от компанията

Във връзка с предстоящото гласуване на Законопроект за изменение на Закона за здравето, пресслужбата на „ЛУКОЙЛ-България“ е упълномощена да разпространи следното съобщение:

„ЛУКОЙЛ-България“ подкрепя напълно мерките на Правителството на Република България за защита на общественото здраве и преодоляване на икономическата криза. Компанията действа в координация с държавните и местни органи, оказва помощ за преодоляване на епидемията, поддържа работния си режим и съхранява работните си места.

На 05.05.2020 год. Министерският съвет внесе в Народното събрание законопроект за изменение на Закона за здравето, с който да го адаптира към последствията от отмяната на извънредното положение. Като приветства като цяло проекта, дружеството изразява загриженост от някои текстове в неговите преходни и заключителни разпоредби, предвиждащи изменения в Закона за акцизите и данъчните складове, които според нас са немотивирани, влошаващи условията за осъществяване на бизнес в страната и несвързани със защитата на живота и здравето на населението.

По-конкретно, става дума за предложението за създаване на отделни данъчни складове от инфраструктурни обекти на дружеството - нефтопродуктопровода и прилежащите му нефтобази, помпени съоръжения и др., всеки от които следва да бъде снабден със съответните измервателни уреди, софтуер и хардуер само за един месец. Освен огромните и лишени от практически смисъл разходи и допълнителното административно бреме, под въпрос е чисто техническата възможност за извършване на необходимите за тази цел дейности за месец, което означава, че с изтичането на този срок ще трябва да спрем работа.

Следва да отбележим, че в условията на безпрецедентна криза на световния нефтен пазар, както и на драстично свиване на потреблението на горива в страната, нашето дружество не съкрати никого от хилядите си служители по време на извънредното положение и продължи да изпълнява в пълен обем финансовите си ангажименти към персонала. За периода от 1999 до 2019 г., данъчните постъпления от дейността ни в републиканския бюджет надхвърлят 8 милиарда долара.

Дружеството няма никакви нарушения на митническото, акцизното или данъчното законодателство. Нещо повече, точно на 05.05.2020г. приключи пълна проверка от страна на органите на Агенция „Митници“ по всички бази с констатации за липса на каквито и да било нарушения.

Отделно от това, в борбата с коронавируса компаниите от Групата ЛУКОЙЛ в България предоставиха 140 000 лв. на Община Бургас за осигуряване на тестове, предпазни средства и защитни облекла и осигуриха безплатно гориво на редица болници, доброволци и лекари в страната в знак на подкрепа.

Обръщаме се към Правителството на Република България и уважаемите народни представители с призив да изключат текстовете, създаващи необосновани препятствия за осъществяване на бизнес, от окончателната редакция на Закона за здравето.

 

 

 

Станете почитател на Класа