Работодателите в България имат скромни намерения за наемане до лятото

Работодателите в България имат скромни намерения за наемане до лятото
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    11.03.2020
  • Сподели:

Българските работодатели отчитат скромни перспективи за наемане в периода април-юни, става ясно от обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта. В същото време намеренията им остават сравнително стабилни в сравнение с предишното тримесечие и на годишна база.

Изследването, което включва 620 работодатели от България, разкрива, че само 11% от тях очакват да увеличат броя на служителите, 1% предвижда да ги намали, а 87% не очакват промяна. Така нетната прогноза за заетостта (NEO) има стойност +6%, след като данните бъдат коригирани спрямо сезонните колебания.

През следващото тримесечие се очаква нивата на заетост да се увеличат в шест от седемте индустриални сектора. В допълнение на увереността на работодателите от сектор „Строителство”, където плановете за наемане се подобряват с 3 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие, темпото на наемане се очаква да се подобри и в сектор „Търговия на едро и дребно”. Секторите „Друго производство” и „Други услуги” отчитат умерени перспективи за наемане с прогнози от +6%, докато работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” споделят най-слабите планове за наемане през второто тримесечие с прогноза е -1%.

В сравнение с предишното тримесечие намеренията за наемане отслабват в три от седемте индустриални сектора. Значителен спад от 12 процентни пункта е отчетен в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”, докато прогнозите за сектор „Други услуги” и „Промишленост” отслабват със съответно 3 и 2 процентни пункта. В същото време прогнозите се подобряват с 3 процентни пункта както в сектор „Строителство”, така и в сектор „Търговия на едро и дребно”.

 

 

Също така през второто тримесечие на 2020 г. се очаква увеличение на работната сила във всички пет региона. Най-силни перспективи за наемане са отчетени във Варна, където нетната прогноза за заетостта е +11%. Работодателите в Пловдив предвиждат скромно увеличение на броя на служителите с прогноза от +10%, докато прогнозата на Бургас е +8%. Русе и София отчитат предпазливи намерения за наемане с прогнози от съответно +3% и +1%. В сравнение с предишното тримесечие работодателите в София отчитат умерен спад от 6 процентни пункта и най-слабото темпо на наемане от началото на изследването преди девет години, но прогнозите за останалите четири региона остават сравнително стабилни или без промяна. 

От четирите вида организации, включени в изследването, работодателите от големите компании (250+ служители) отчитат най-оптимистичните перспективи за наемане през следващото тримесечие с нетна прогноза за заетостта от +19%, докато работодателите от средно големите (50-249 служители) и малките предприятия (10-49 служители) очакват леко увеличение на заетостта с прогнози от съответно +7% и +5%, а работодателите от микропредприятията (по-малко от 10 служители) отчитат застинал пазар на труда с прогноза от -1%. В сравнение с предишното тримесечие плановете за наемане отслабват в големите и микропредприятията, като намаляват със съответно 4 и 3 процентни пункта. В същото време работодателите от малките компании отчитат сравнително стабилни перспективи за наемане и прогнозата на средно големите предприятия остава без промяна.

„Въпреки че намеренията за наемане са умерени, обзорното изследване е стабилно и положително, като работодателите във всички региони и почти всички индустриални сектори очакват леко увеличение на работната сила през следващите три месеца. Трябва да вземем предвид и високия процент работодатели, които нямат планове да променят нивата на заетост, което отразява тяхната предпазливост,” каза Иван Шербанов, оперативен мениджър на ManpowerGroup България.

„Все още е прекалено рано да се предвиди потенциалното влияние на коронавируса върху наемането на служители в глобален мащаб, но реалността днес е, че безработицата остава ниска на много пазари и организациите по света все още трудно намират хората с точните умения“, допълва той.

 

*Изследването е проведено между 6 и 28 януари преди глобалната ескалация на Ковид-19.

 

Станете почитател на Класа