Ще произвеждаме ток от слънцето

10 централи в страната ще произвеждат ток от слънцето. Всяка от тях ще е с мощност по 10 MW. Това съобщи директорът на дирекция "Енергийна ефективност и опазване на околната среда” в Министерството на икономиката и енергетиката Костадинка Тодорова.
Георги Велев 10 централи в страната ще произвеждат ток от слънцето. Всяка от тях ще е с мощност по 10 MW. Това съобщи директорът на дирекция "Енергийна ефективност и опазване на околната среда” в Министерството на икономиката и енергетиката Костадинка Тодорова. Според нея има възможност в единия от проектите да се включи и слънчевата лаборатория на БАН. "У нас има много добри условия за развитие на производоството на ток от слънцето, защото страната ни има доста дълъг период на слънцегреене. Направени са изчисления, че от 365 дни в годината около 240 са предимно слънчеви и могат да се използват за производство на ток", поясни Тодорова. Тодорова допълни, че такива колектори се използват в скандинавските страни. Те акумулират енергията от слънцегреенето през деня, като позволяват натрупаната енергия да се използва и през нощта. В Гърция има подобни колектори, които се ползват не само за производство на ток, но и за подгряване на вода. Около 710 лв./MWh. е определената от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране цена на тока, произвеждан от соларни клетки, който се изкупва от НЕК.

Станете почитател на Класа