Еврохолд ще инвестира над 270 млн. лв. до 2020 г. в мрежата на ЧЕЗ

Еврохолд ще инвестира над 270 млн. лв. до 2020 г. в мрежата на ЧЕЗ
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    09.10.2019
  • Сподели:

"Еврохолд България", която е в процес на придобиване българските активи на ЧЕЗ, планира да инвестира 270 млн. лв. за обновяване и управление на електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ България" до 2020 г. и още 260 млн. лв. през следващия регулаторен период, съобразно изискванията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), заявиха от холдинга по време на пресконференция.

Основните цели на "Еврохолд" ще бъдат насочени към намаляване на загубите на електроенергия, развитие и разширяване на интелигентните системи за дистанционно управление и отчитане на електромерите, внедряването на Advanced Asset Management (AAM) - система за прогноза на нужна поддръжката, Distribution Management Systems - системи за намаляване на времето и честотата на аварийни прекъсвания, както и Workforce Management System - система за максимална ефективност на използваните ресурси.

"Еврохолд" планира да подкрепи и развие съществуващата инвестиционна програма на ЧЕЗ в България, която ще отговаря на регулаторните изисква на КЕВР, както и на Европейската рамка за климата и енергетиката до 2030 г. Предвидени са допълнителни средства за изпълнение на основните елементи на инвестиционната програма.

 

Холдингът предвижда пренасочване на фокуса на ЧЕЗ към чистата, възобновяема енергия - подпомагане на икономически ефективните мини и микро възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); стимулиране на използването на LED-автоматизирани системи за домове и офиси; внедряване на DMS системи и виртуални електроцентрали с цел активно управление на потреблението и намаляване на "пика на товаровата крива" за групата.

 

"Еврохолд" възнамерява да внедри смарт технологии за управление на мрежите, както и такива за подробно диагностициране на изградената инфраструктура.

 

Също се планира и внедряване на технологии за съхранение на енергия в електроразпределителната мрежа.

 

Сред възможностите, които се разкриват пред "Еврохолд" и ЧЕЗ, представителите на холдинга изтъкват нова свързаност в газовия сектор като "Балкански поток", Интерконекторът между България и Гърция, както и управлението на компресационня капацитет на свързаността между България и Румъния. С подобна важност се разглежда и подобренията във връзките за пренос на електроенергия от ниско напрежение с държави като Гърция, Сърбия и Северна Македония.

 

 

Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева

Станете почитател на Класа