Бави се защитата на Натура 2000

Защитата на зоните, които влизат в Натура 2000, се бави. "Все още не е приета наредба за специфична оценка на дейностите, които не трябва да се извършават там", каза за "Класа" Катерина Раковска от международния фонд за Дивата флора и фауна WWF.
Рая Атанасова Защитата на зоните, които влизат в Натура 2000, се бави. "Все още не е приета наредба за специфична оценка на дейностите, които не трябва да се извършават там", каза за "Класа" Катерина Раковска от международния фонд за Дивата флора и фауна WWF. "Липсата на такава наредба, която осигурява превантивната защита на зоните в европейската екологичната мрежа е основание да не се прави екологична оценка във всяка от зоните", допълни Раковска. Докато поднормативният акт не бъде приет, няма механизъм, по който да бъдат опазвани териториите до обявяването на проектозаповедите за всяка една от защитените зони. По евродирективата за птиците това ще бъде март 2008 г., а по директивата за местообитанията на дивата флора и фауна след около 2 години. "Екоминистерството трябва да приложи начини за опазване на зоните, влизащи в мрежата", поясни Раковска. Според нея друг вариант за тяхната защита е забрана на всякакви дейности в тях най-много за 2 г. напред, което е предвидено в закона за биологичното разнообразие. Подобен подход е приложен за защитена местност Емине - Иракли. Такова искане имат екозащитниците и за забрана на дейностите в Камчийски пясъци. Затова днес екозащитници напълниха купа с пари, за да подпомогнат държавата при плащането на санкциите за неизпълнение на европейските изисквания. Другата седмица ще бъдем пред МС с метли в ръка, издадоха те. Катерина Раковска припомни, че Германия е изпратила пълния списък със зоните по Натура 2000 едва тогава, когато вече са и наложени глобите от 500 хил. евро на ден плюс фиксираната сума. За да бъде страната ни достатъчно сплашена по-рано, коалицията "За да остане природа в България" е изпратила жалба до еврокомисията за недостатъчния списък на зоните. Друга причина за започване на процедура срещу дадена страна е застрашаването на определено Натура 2000 място, както това е станало в Полша. Там е започнало строителство на пътища в защитени зони.

Станете почитател на Класа