Платежният баланс на България е на плюс с над 370 млн. евро

Платежният баланс на България е на плюс с над 370 млн. евро
  • Публикация:  Петя Стоянова investor.bg
  • Дата:  
    20.11.2018
  • Сподели:

Текущата и капиталова сметка на България през септември е положителна и възлиза на 369,9 млн. евро. Година по-рано страната пак отчете излишък – 585,9 млн. евро, който обаче беше с по-висока стойност, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Изчисленията са направени при БВП в размер на 52,792 млрд. евро за 2018 г. (прогноза на БНБ) и 50,429 млрд.евро за 2017 г. (данни на НСИ от 7 март 2018 г.).

За първите девет месеца на тази година текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 2,559 млрд. евро, като през периода януари – септември миналата година отново беше на положителна територия, но в доста по-голям размер – 3,935 млрд. евро.

За септември 2018 г. салдото по текущата сметка е на плюс с 312,7 млн. евро, докато преди година излишъкът беше 568,9 млн. евро. За девет месеца текущата сметка е на положителна територия и възлиза на
2,116 млрд. евро, като преди година централната банка отчете излишък в размер на 3,597 млрд. евро.

 

1aaasccc

 

Търговското салдо за септември е отрицателно и възлиза на 80.5 млн. евро при излишък от 143,3 млн. евро за септември 2017 г.  За първите девет месеца на тази година то е на минус с 2,030 млрд. евро  при дефицит от 194,3 млн. евро година по-рано.

Износът на български стоки през септември е 2,419 млрд. евро и се повишава с 62 млн. евро (2,6%) в сравнение с година по-рано, когато беше 2,357 млрд. евро. За деветте месеца на тази година експортът е 19,747 млн. евро, като намалява на годишна база със 170,9 млн. евро (0,9%).

Износът за първите девет месеца на тази година нараства с 18,5% спрямо година по-рано.

Вносът на стоки през септември възлиза на 2,499 млрд. евро, като за една година нараства с 285,9 млн. евро (12,9%). За периода от януари до септември той е 21,777 млрд. евро, като се увеличава с 1,665 млрд. евро (8,3%) на годишна база, отчитат в централната банка. Импортът за девет месеца расте с 15,5% спрямо същия период на миналата година.

Салдото по услугите е на положителна територия с 366,1 млн. евро, като преди година също беше на плюс с 360,2 млн. евро. Изчисленията на БНБ показват, че за девет месеца то е положително и достига 2,937 млрд. евро, като преди година пак беше на плюс с 2,583 млрд. евро.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е отрицателно и възлиза на 35,6 млн. евро при отрицателно салдо от 24,9 млн. евро преди година. За периода от януари до септември то е отрицателно в размер на 406,4 млн. евро, като преди година пак беше на минус с 371,2 млн. евро.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) през септември е на плюс с 62,7 млн. евро, като преди година пак беше положително с 90,2 млн. евро. За девет месеца то излезе на положителна територия и е в размер на 1,615 млрд. евро. Преди година БНБ пак отчете положително салдо от 1,579 млрд. евро.

В централната банка пресметнаха, че през септември капиталовата сметка е на плюс с 57,2 млн. евро, докато преди година тя също беше положителна в размер на 17,1 млн. евро. От януари до септември тя е на положителна територия с 443,2 млн. евро, като преди година тази стойност беше 338,3 млн. евро.

Финансовата сметка за септември е отгоре с 230,8 млн. евро, като преди година също имаше положителна стойност от 347,8 млн. евро. За девет месеца тя е на плюс с 2,250 млрд. евро, докато преди година тази  стойност беше 2,154 млрд. евро. 

Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е отрицателно и възлиза на 88,8 млн. евро, като преди година обаче беше на плюс със 71,1 млн. евро. За първите девет месеца на тази година то е на минус с 522,7 млн. евро, като през същия период на миналата година пак беше отрицателно с 521,8 млн. евро.

Преките инвестиции – активи през септември се повишават с 19,5 млн. евро, като преди година повишението беше със 174,8 млн. евро. От януари до септември вложенията се увеличават с 615,3 млн. евро, като през същия период  на миналата година те бяха с 467,1 млн. евро повече.

Данните на БНБ показват, че преките инвестиции – пасиви през септември нарастват със 108,3 млн. евро, като увеличението преди година беше със 103,8 млн. евро. За девет месеца те нарастват с 1,137 млрд. евро , докато увеличението за същия период на миналата година беше с 988.8 млн. евро. 

През септември резервните активи на БНБ се повишават с 603,6 млн. евро, докато преди година увеличението беше със 125,7 млн. евро. От януари до септември те нарастват с 978,2 млн. евро, докато преди година резервните пари отбелязаха ръст със 770,3 млн. евро.

Станете почитател на Класа