Бизнес климатът в България се влошава през октомври

Бизнес климатът в България се влошава през октомври
  • Автор:  Петя Стоянова investor.bg
  • Дата:  
    30.10.2018
  • Сподели:

Общият показател на бизнес климата през октомври в България се понижава с 1,9 пункта в сравнение със септември, което се дължи на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, съобщи Националният статистически институт (НСИ), като се позова на бизнес анкети.

Така стопанската конюнктура през октомври в страната се оценява като неблагоприятна.

 

Бизнес климат – общо

 

1assds

 

Промишленост

 

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 2,4 пункта главно поради понижените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на фирмите през следващите шест месеца.

 

Бизнес климат в промишлеността

 

1addsss

 

Бизнесът оценява настоящата производствена активност като леко намалена, докато прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни.

През октомври средното натоварване на мощностите е с 1,5 пункта над нивото си от юли и достига 77,5%.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за дейността, посочени съответно от 40,2 и 3,9% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

 

Строителство

 

През октомври съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 2,6 пункта в резултат на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност остава на равнището си от септември, но прогнозите им за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

 

Настоящо бизнес състояние в строителството

 

1adddv

 

Предприемачите заявяват, че производството е осигурено с поръчки за 5,3 месеца, но очакванията им са песимистични за следващите шест месеца.

Основните фактори, затрудняващи бизнеса, продължават да бъдат свързани с недостига на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Мениджърите смятат, че продажните цени в строителството ще останат без промяна през следващите три месеца.

 

Търговия на дребно

 

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 2,5 пункта, което се дължи на по-резервираните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Те обаче прогнозират, че обемът на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца ще се увеличат и ще са по-благоприятни.

 

Очаквано бизнес състояние в търговията на дребно през следващите шест месеца

 

1adddv

 

Най-сериозното затруднение за бизнеса остава конкуренцията в бранша, следвана от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното влияние и на трите фактора.

Търговците предвиждат известно повишение през следващите три месеца на продажните цени.

 

Услуги

 

През октомври съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 4,5 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на фирмите. Що се отнася до настоящото и очакваното търсене на услуги мненията им са също по-резервирани.

 

Бизнес климат в сектора на услугите

 

1ayyyy

 

Основните проблеми за дейността на предприятията продължават да бъдат свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.

Очакванията на мениджърите са продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца.

Станете почитател на Класа