Промишлеността свива инвестициите

Промишлеността свива инвестициите
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    16.04.2018
  • Сподели:

Плановете на промишлените предприятия са да свият инвестициите с 6,6% през 2018 г. спрямо направените през миналата година.

Според изследването делът на частния сектор в общия обем на очакваните разходи за придобиване на активи през тази година е 84,6%, като мениджърите от този сегмент предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 14% в сравнение с 2017 г.

Това сочат публикувани днес данни от редовното бизнес наблюдение на инвестиционната активност сред промишлените предприятия, проведено през март от Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям относителен дял в инвестициите през тази година се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (43,3%), при което обаче се предвижда понижение от 12% спрямо предходната година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 25,4%), при които се очаква увеличение с 27,9% в сравнение с 2017 г.

Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 16,3%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 25,2% спрямо предходната година.

Разходите на промишлените предприятия за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2017 г. се увеличават със 7,4% спрямо 2016 г.

Прочетена 623 пъти

Станете почитател на Класа