Над милиард печалба на банките

Над милиард печалба на банките
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    30.12.2017
  • Сподели:

Oбщите активи на банковата система се увеличават през ноември с 418 млн. лв. (0.4%), като към 30 ноември достигат 95.9 млрд. лв., съобщава БНБ.
Депозитите в банковата система през месеца нарастват с 269 млн. лв. (0.3%). Увеличават се депозитите на кредитни институции (с 283 млн. лв., 5.8%), на домакинства (със 164 млн. лв.,0.3%) и на нефинансови предприятия (със 169 млн. лв., 0.7%). При депозитите на други финансови предприятия е отчетено намаление с 340 млн. лв. (10.7%), докато при тези на сектор държавно управление - със 7 млн. лв. (0.4%).
Печалбата на банковата система към 30 ноември 2017 г. е 1.1 млрд. лв. (при 1.3 млрд. лв. за същия период на 2016 г.).
За единадесетте месеца на 2017 г. са извършени разходи за обезценка по кредити и вземания за 626 млн. лв. (при 678 млн. лв. година по-рано). Отчетените към края на ноември 2017 г. приходи от лихви са 2.8 млрд. лв., а разходите за лихви - 340 млн. лв.
В края на ноември собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 12.5 млрд. лв. През месеца той е увеличен със 103 млн. лв. (0.8%) основно поради нарастването на печалбата, отчита БНБ.

Прочетена 384 пъти

Станете почитател на Класа