Задължителна солидарност при газови кризи

Задължителна солидарност при газови кризи
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    10.10.2017
  • Сподели:

Съветът на ЕС одобри промяната в законодателството на общността, засягаща сигурността на газовите доставки и принципите на солидарност между страните. Решението на институцията днес е последната крачка – новият регламент за газовия пазар ще влезе в сила четири дни след публикацията си в „Официалния вестник" на ЕС.
Текстовете предвиждат механизъм за солидарност между страните в ЕС по отношение на енергийните доставки, който задължително ще бъде прилаган при кризисни ситуации. Той ще се използва след изчерпването на всички извънредни мерки и предвижда държавите, които се нуждаят от проявата на солидарност да могат и да избират и най-изгодната оферта, ако има повече възможности за доставка.
По силата на новия регламент държавите трябва да изработят и задължителни регионални превантивни планове за действие при извънредни ситуации, да правят регионални оценки на риска.
Целта на новия регламент е да бъдат сведени до минимум въздействията от нарушения на газовите доставки и подобряване на сътрудничеството. Той предвижда още и засилен мониторинг на разпоредбите в договорите за доставка на газ.
Текстовете постановяват дългосрочните договори за доставки на газ, които представляват 28% от годишното потребление на страната да бъдат нотифицирани от компетентните органи в самите държави. Съществуващите договори ще се нотифицират до 12 месеца след влизането в сила на регламента.

Прочетена 245 пъти