Увеличават се износът и вносът от страни извън ЕС, основни партньори са Турция, Русия и Китай

Увеличават се износът и вносът от страни извън ЕС, основни партньори са Турция, Русия и Китай
  • Автор:  classa.bg**
  • Дата:  
    10.10.2017
  • Сподели:

През периода януари - август 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 16.8% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 11 693.7 млн. лева, сочи изследване на Националния статистически институт.

 

Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, Бившата югославска република Македония и Египет които формират 51.6% от износа за трети страни.

 

Увеличават се износът и вносът от страни извън ЕС, основни партньори са Турция, Русия и Китай

 

През август 2017 г. износът на България за трети страни нараства с 3.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 389.2 млрд. лева.

 

Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на България за трети страни през периода 2016 - 2017 година (Спрямо същия месец на предходната година)

 

 

 

 

 

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през осемте месеца на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (50.7%) и „Разнообразни готови продукти" (34.7%). Спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни" (9.4%).

 

Вносът на България от трети страни през периода януари - август 2017 г. се увеличава с 26.7% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 13 932.8 млн. лева (по цени CIF) (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

 

През август 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 797.1 млрд. лeвa.

 

Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на България от трети страни през периода 2016 - 2017 година (Спрямо същия месец на предходната година)

 

 

 

 

 

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (66.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (40.9%).


Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2017 г. е отрицателно и е в размер на 2 239.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 557.9 млн. лева.

 

През август 2017 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 407.9 млн. лева.

 

Търговия на България с трети страни и ЕС - общо

 

През периода януари - август 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 34 093.2 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.9% (табл. 1 и 2 от приложението).

През август 2017 г. общият износ възлиза на 4 320.0 млрд. лв. и нараства със 7.3% спрямо същия месец на предходната година.

 

Фиг. 3. Номинално изменение в стойностния обем на (Спрямо същия месец на предходната година)

 

 

 

 

 

През периода януари - август 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 38 122.3 млн. лв. (по цени CIF), или с 16.2% повече спрямо същия период на 2016 година.

През август 2017 г. общият внос се увеличава с 10.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 922.5 млрд. лева.

Фиг. 4. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на България през периода 2016 - 2017 година (Спрямо същия месец на предходната година)

 

 

 

 

 

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2017 г. и е на стойност 4 029.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - август 2017 г. също е отрицателно и е в размер на 2 187.6 млн. лева.

 

През август 2017 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 602.5 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 357.4 млн. лева.

Прочетена 408 пъти