Ръст на промишлеността през юли

Ръст на промишлеността през юли
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    11.09.2017
  • Сподели:

Промишленото производство нараства с 4,2% през юли спрямо година по-рано, показват предварителните календарно изгладени данни на Националният статистически институт (НСИ)
Увеличението се дължи главно на ръст в преработващата промишленост с 6,3%. Производството на метални изделия, без машини и оборудване нараства с 37,7%, но месец по-рано беше отбелязан годишен спад от 8,4%.
Намаление на годишна база през юли е отчетено и при производството на тютюневи изделия - с 26,4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 15,7%, производството на облекло - с 11,6%, производството на напитки - със 7,1%.
Спад спрямо юли 2016 г. има и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,4%, и в добивната промишленост - с 0,8%.
През юли 2017 г. се наблюдава ръст от 7,9% на строителната продукция спрямо същия месец година по-рано, показват календарно изгладените данни на НСИ.
Ръстът се определя от положителния темп при строителството на административни сгради, където нарастването е от 15,9%, за сметка на спад от 0,9% при гражданското и инженерното строителство.

Прочетена 335 пъти