И Globul свали цените на роуминг

От 1-ви септември GLOBUL сваля цените на роуминга, съобщиха от компанията. Решението на втория мобилен оператор е взето в съответствие с Регламент № 717 от 2007 г. относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Европейския съюз.
Михаил Рангелов От 1-ви септември GLOBUL сваля цените на роуминга, съобщиха от компанията. Решението на втория мобилен оператор е взето в съответствие с Регламент № 717 от 2007 г. относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Европейския съюз. Месец преди крайния срок за въвеждане на евротарифата потребителите на GLOBUL ще могат да се възползват от новите по-ниски цени. Първата компания, която премина към задължителния таван на роуминга беше Мтел, която пусна намаленията още от 15 юли. Изходящите разговори към всички оператори в държавите членки на Европейския съюз ще са на цена за минута от 1,08 лв. с ДДС (0, 46 евро без ДДС), а на входящите 0,516 лв. с ДДС (0,22 евро без ДДС), което е от 4 до 6 на сто по-ниско от заложения таван от ЕС. Потребителите на предплатени програми на GLOBUL, използващи роуминг услугата в рамките на страните от ЕС ще заплащат 0,56 лв. с ДДС за минута входящо обаждане. Тарифите се прилагат както за разговори в натоварената, така и в ненатоварената часова зона за обаждания към фиксирани и мобилни мрежи в страните-членки на ЕС. Повикванията се таксуват на интервал от една минута. При регистриране в мрежа на оператор от ЕС, всеки роуминг клиент на GLOBUL автоматично и безплатно ще получи основна персонализирана информация чрез SMS. Тя ще включва максималната цена на минута за осъществяване на повикване на територията на посетената държава, цена на минута за осъществяване на повикване към България, цена на минута за приемане на повикване и информация за безплатен номер на който да получат допълнителна подробна информация за други услуги (ММS, SMS, GPRS.) От 1-ви септември, всички потребители на GLOBUL, които имат активиран роуминг, автоматично ще преминат към новата тарифа.

Станете почитател на Класа