Димитър Замфиров: „Субсидират култури, които не са подходящи за биогориво“

Интервю на Деница Ватева с Димитър Замфиров, председател на Националната асоциация по биогорива в България.
- Г-н Замфиров, как смятате, че ще се отрази поскъпването на земеделските суровини върху потреблението на биогорива? Ваши европейски колеги се опасяваха, че оскъпяването на бигоривата ще ги направи неатрактивни за потребителите. - В момента не споделям опасенията, че потреблението на биогорива може да стане неатрактивно. В България цените на земеделските продукти не поскъпват в резултат на някакво засилено търсене за използването им за биогорива. И това категорично не трябва да се внушава в обществото. Поскъпването тук е поради ниските добиви тази година. На световните пазари има поскъпване на земеделските култури заради търсенето им за биогорива, но това в никакъв случай не ги е направило неатрактивни. Причината е, че има политика за използване на биогорива. В момента всички големи страни търсят възможности за използването на алтернативни култури за тази индустрия, а не на традиционните, които се използват и в хранителната промишленост. Това търсене е с цел да се избегне подобен проблем за суровините в бъдеще. - В България има ли подобни алтернативни култури? - В България в момента няма алтернативни енергийни култури. Такива все още не се внасят и от други страни. Тук дори не са усвоени тези, които могат да се произвеждат. Факт е, че земеделските площи стоят необработваеми. Оттук нататък нашата страна ще трябва да започне да усвоява традиционните култури и след това да се мисли за усвояване на алтернативните енергийни култури. Това не означава, че в момента например земеделското министерство не трябва да подготви анализ за възможностите за отглеждане на алтернативни енергийни култури в подходящи райони. Той трябва да насочи земеделските производители към такива енергийни култури. - Има информация, че от вашата асоциация ще искате преходен период за използването на традиционни сортове слънчоглед. Защо ви е необходим? - Според мен традиционните сортове слънчоглед не трябва да се намират в списъка на енергийните култури. Принципно те не са подходящи да се произвежда биодизел, който да отговаря на европейския стандарт. Но същевременно трябва да отбележим, че алтернативни сортове в страната не се произвеждат от земеделските производители. Именно заради това се наложи ние да поискаме да се удължи срока за използването на традиционните сортове слънчоглед. Това може да стане, ако в наредбата за контрол на течните горива се предвиди гратисен период например в качеството на биодизела по отношение на йодно число. Такъв период ще бъде до 2010 г., съгласно обещанията на министерството на околната среда и водите, в чиято компетенция е промяната на тази наредба. Така че ние имаме обещанието, но не можем да чакаме да дойде 2010 г., за да мислим какво ще се прави с алтернативните сортове слънчоглед. Трябва още отсега земеделското министерство да обърне специално внимание на това. То трябва да изключи традиционните сортове слънчоглед от списъка за подпомагане на енергийни култури и да добави алтернативните в него. Целта е през 2010 г. такива сортове слънчоглед да се произвеждат в България, и то в достатъчно голямо количество за нуждите на рафинериите за биогорива. - Искате да кажете, че в момента земеделското министерство дава субсидии на фермерите за сортове енергийни култури, които на практика не са необходими на рафинериите за биогорива? - Да. Много точно казано. Фермерите сега получават субсидии и за традиционни сортове слънчоглед и за алтернативните сортове. Въпросът е, че земеделският производител сега няма мотивация да смени традиционния с алтернативния сорт слънчоглед, защото получава еднакви субсидии. Още повече че би могъл да реализира традиционния слънчоглед в хранителната индустрия. Именно затова традиционните сортове не трябва да продължават да получават субсидии за енергийни култури. Това би ги накарало да се обърнат към другите сортове слънчоглед, които са необходими като суровина за индустрията с биогорива. В крайна сметка именно това е смисълът на тези субсидии. Времето до 2010 г. не е много и ако не вземе решение сега, и тогава няма да имаме необходимата суровина.

Станете почитател на Класа