ЕК преразпредели млечната ни квота

Млекопроизводителите ще могат да доставят на преработвателни предприятия 889 000 тона, с над 160 000 тона повече, отколкото досега. 90 000 тона са предвидени за директни продажби на пазара.
Деница Ватева Млекопроизводителите ще могат да доставят на преработвателни предприятия 889 000 тона, с над 160 000 тона повече, отколкото досега. 90 000 тона са предвидени за директни продажби на пазара. Така ЕК одобри искането на България за преразпределение на количествата мляко между доставките и директните продажби в рамките на националната млечна квота, съобщиха от фонд „Земеделие“. Искането беше отправено през март. Досега продажбите за млекопреработватели бяха едва 722 000 тона, което не беше достатъчно за производството на млечни продукти. Заявките от страна на мандрите бяха за над 941 998 тона. Същевременно 257 000 тона мляко се предлагаха директно на пазара, което е повече от потреблението му. Преобразуването на индивидуалните млечни квоти трябва да се извърши до 30 ноември, съобщи още от фонд „Земеделие“. Всяко подадено след този срок заявление ще се отнася за следващата година. При прехвърляне на индивидуалните млечни квоти на друго стопанство, новият им собственик трябва да уведоми Разплащателната агенция до 14 дни след извършването му.

Станете почитател на Класа