Заплатите най-високи в София

София предлага най-скъпия труд за средни позиции в страната, сочат данните от проучване на „Индъстри Уоч“ за цената на труда през август. В Пловдив и Бургас заплатите са с около 20% по-ниски от столицата.
София предлага най-скъпия труд за средни позиции в страната, сочат данните от проучване на „Индъстри Уоч“ за цената на труда през август. В Пловдив и Бургас заплатите са с около 20% по-ниски от столицата. „Средните позиции“ са такива, при които служителите лесно могат да сменят фирмите и дори индустриите, ако имат желание да придобиват ново за тях и полезно за работодателя знание. Типичният профил на служител на средна позиция е да владее базово английски, да е на възраст между 25 и 45 години, да може да се адаптира бързо в нова среда и да придобива нови за него функции. По данни на НСИ средната заплата в края на юли е била 408 лв. Средната заплата в държавния сектор е 424 лв., а в частния- 408 лв. Най-високи възнаграждение получават служителите в производството на нефтопродукти, където месечната заплата е средно 1093 лв. Високи са заплатите и във финансовото посредничество, където те дотигат 940 лв. Най-ниски са средните възнагражденията в текстилния бранш и ресторантьорството, където достигат нива от съответно 270 и 280 лв. за месец. Според Евростат България е сред първите пет държави в ЕС по растеж на цената на труда. Въпреки това българските заплати са най-ниски сред страните-членки. От началото на годината цената на труда се е повишила с 14, 6%. Румъния регистрира нарастване от 23,4%, а Латвия- рекордните 31, 7% за година. Според „Индустри уоч“ животът в София е най-скъп, непосредствено следван от Варна. Един лев се равнява на около 12% повече потребление в Пловдив и Стара Загора в сравнение със столицата, сочат още данните. „Цената на животът“ е била в същата последователност и през предните месеци, твърдят още икономистите.

Станете почитател на Класа