НС ратифицира договор с ЕИБ за жп линиите

Парламентът ратифицира споразумения и финансов договор с Европейската Инвестиционна банка (ЕИБ). Те са свързани с финансиране на проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград - гръцка/турска граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/час.
Парламентът ратифицира споразумения и финансов договор с Европейската Инвестиционна банка (ЕИБ). Те са свързани с финансиране на проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград - гръцка/турска граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/час. Общата стойност на проекта е 340 милиона евро, от които 153 милиона евро са безвъзмездна помощ от програма ИСПА, 150 милиона евро са кредити от ЕИБ, и 37 милиона евро са от държавния бюджет. Със споразуменията се потвърждава, че правата и задълженията на Национална компания "Български държавни железници" по договорите се прехвърлят върху Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Срокът за завършване на проекта се удължава до края на 2010 г. Новият краен срок за искане на траншове по заема става 30 юни 2010 г. След 31 октомври 2010 ЕИБ може да анулира която и да е част от заема, по отношение на която не са били извършени плащания. Началото на погасяването се отлага от 15 декември 2005 г. до 15 декември 2010 г. Крайната дата за изплащане на заема не се променя - 2024 г.

Станете почитател на Класа