България е на последно място по е-правителство в ЕС

Едва 15% от държавната администрация в България предлага достъп до онлайн услуги, сочи проучване на консултантската агенция „Капджемини“, изготвено по поръчка на Европейската комисия.
Рая Атанасова Едва 15% от държавната администрация в България предлага достъп до онлайн услуги, сочи проучване на консултантската агенция „Капджемини“, изготвено по поръчка на Европейската комисия. Това ни отрежда последно място в класацията сред страните в ЕС. В България нивото на достъпност до услуги е 67% в сравнение със средното ниво в ЕС от 76%. България трябва да усъвършенства цялостната достъпност на системата от двата вида обществени услуги, които трябва да предлага електронното правителство - за граждани и за фирми. Изследването посочва, че по-достъпни са услугите за фирми, отколкото за граждани у нас. Три от девет подобни услуги са достъпни, което е 33% при средно ниво за ЕС 36%. Що се отнася до използваемостта на услугите страната ни достига 37% при средно 19% за общността. Правителственият портал се оценява високо. Нивото му е 97% спрямо средното ниво от 75% за ЕС. Голяма част от обществените услуги са достъпни през портала. Високи оценки правителството ни е получило в областта на борбата с безработицата като отчита, че агенцията по заетостта помага при търсене на работа и повишаване на квалификация. Според данните достъпът до обществени услуги чрез интернет в ЕС се е увеличил с 8% през 2007 г. до 58%. Повишила се е и ефективността на онлайн услугите. По този показател за България няма данни. Идеята на е- правителството, което тепърва ще се изгражда в България, е да се създаде цялостно ниво на достъп до всички видове услуги по електронен път. Е-правителство означава, че обществеността трябва да е в състояние да получава информация и да извършва сделки (транзакции) със службите по електронен път (подаване на данъчна декларация, молба за паспорт, получаване на информация за свободни работни места и здравна информация и съвет). Фирмите трябва да могат да извършват електронни сделки със службите, за да си възстановят ДДС, получат плащания от службите за стоки и услуги и да участват в обществени търгове. Част от системите на електронното правителство вече са изградени. Само една фирма „Сиенсис“ АД подаде оферта за поддръжката им на обществената поръчка, обявена от министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР).

Станете почитател на Класа