Община Тунджа представя проект за три индустриални зони

Община Тунджа, област Ямбол, изготвя проект "Изграждане на индустриални бизнес зони” в районите на селата Хаджидимитрово, Дражево, Кабиле и Завой, съобщиха от местната администрация. Проектът ще бъде внесен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството днес, предаде информационният сайт investor.bg.
Община Тунджа, област Ямбол, изготвя проект "Изграждане на индустриални бизнес зони” в районите на селата Хаджидимитрово, Дражево, Кабиле и Завой, съобщиха от местната администрация. Проектът ще бъде внесен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството днес, предаде информационният сайт investor.bg. На този етап са проведени срещи с представители на Електроснабдяване, ВиК, БТК, Областно пътно управление и "Ямболгаз 92" за уточняване на стойността на довеждащата инфраструктура до границите на районите, определени за индустриални бизнес зони. Потенциален инвеститорски интерес към зоните е заявен от "Промоест Италия". Първата зона - "Хаджидимитрово – Дражево", е с площ 480 дка и е подходяща за машиностроителната и автомобилната индустрии, както и за предприятия в сферата на битовата и промишлена електроника и преработвателна промишленост. Втората зона е "Кабиле". Тя е с площ 200 дка и е предназначена за зона за управление и центрове за развойна и квалификационна дейност. Третата зона - "Завой", е с площ 300 дка. Подходяща е за лека промишленост и логистика. През юни МРРБ обяви, че набира предложения за участие в проект "Развитие на индустриалните зони”, като той ще се реализира в две фази. Първата фаза е по Финансов меморандум 2005 и по нея се предвижда финансиране на стойност 1 млн. евро по програма ФАР. Втората фаза на проекта ще се финансира по Финансов меморандум 2006 в периода 2007-2009 г. и е на обща стойност 18 млн. евро, от които 13,5 млн. евро са средства по програма ФАР и 4,5 млн. Евро - национално съфинансиране. По проекта ще се предостави техническа и финансова подкрепа за развитието на не по-малко от 16 индустриални зони. Местните власти в много български градове вече инициират развитието на бизнес и/или индустриални паркове, като сред тях са Ботевград, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Самоков, Силистра, Стара Загора, Русе и др. През последните години бяха създадени няколко индустриални зони в околностите на Пловдив - Марица, Куклен и Раковски.

Станете почитател на Класа