ЕК проверява разплащателната агенция

В края на септември предстои нова одитна мисия на ЕК в разплащателната агенция, съобщи министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил. Експертите ще проверяват дали администрацията има капацитет да контролира отпускането на евросредства. Ще се прецени и напредъкът в работата на агенцията от юни до сега, когато бяха открити пропуски в системата за идентификация на земеделски парцели.
Деница Ватева В края на септември предстои нова одитна мисия на ЕК в разплащателната агенция, съобщи министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил. Експертите ще проверяват дали администрацията има капацитет да контролира отпускането на евросредства. Ще се прецени и напредъкът в работата на агенцията от юни до сега, когато бяха открити пропуски в системата за идентификация на земеделски парцели. В зависимост от становището на експертите ще се реши дали да бъдат намалени с 25% директните субсидии на фермерите. Ако това се случи, ЕК ще възстанови 75% от разходите за плащания на декар, а другите ще трябва да бъдат покрити от държавния бюджет. През октомври ще приключат и проверките за верността на данните, подавани от фермерите при кандидатстване за субсидии. Екипи от разплащателната агенция сверяват на място очертаните от фермерите обработвани земи с орто фотокартата на страната. До момента инспекторите са установили, че в 15% от случаите земеделците са дублирали ниви. След приключването на проверките ще бъде редуциран и броят на земеделците, които тази година ще получат директни субсидии. Молби са подали над 79 000 души, които са регистрирали повече от 3, 3 хил. ха. Очаква се в средата на декември да започнат да се изплащат първите средства. Фермерите ще получат средно по 14 лв. на декар обработвана площ. Земеделският министър Нихат Кабил изрази надежда, че до края на годината ще бъде одобрена и програмата за развитие на селските райони. Усвояването на средствата по нея трябваше да започне през януари 2007 г., но от земеделското министерство я изпратиха в Брюксел на 3 април.

Станете почитател на Класа