Подготвят 23 зони в екомрежата

„Вече са готови 23 проектозаповеди за зони в екомрежата на „Натура 2000“, а до Нова година по-голяма част от 88-те проектозаповеди за защита на птиците ще бъдат готови“, обеща министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Рая Атанасова „Вече са готови 23 проектозаповеди за зони в екомрежата на „Натура 2000“, а до Нова година по-голяма част от 88-те проектозаповеди за защита на птиците ще бъдат готови“, обеща министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Вчера представители на екоминистерството, на земеделското министерство и кметовете на някои общини обсъдиха рамките на проектозаповедта на зона „Сухата река“. Тя обхваща 254 хил. дка от областите Силистра (община Кайнарджа) и Добрич (община Добрич, Крушари и Тервел). Единственият начин, за да се обявят зоните в срок до март 2008 г., е това да става едновременно и поетапно, каза Михаил Михайлов, началник отдел „Защитени територии“ към екоминистерството. Той допълни, че по изготвянето на проектозаповедите за всяка една от тях работят не само експертите на ведомството, но също така регионалните инспекции и сдружение „Зелени Балкани“. От Българското дружество за защита на птиците се опасяват обаче, че обявяването на зоните ще бъде претупано и няма да има време за реакция и въздействие. Оттам допълниха, че така ограниченията в зоните ще останат така, както МОСВ ги е изготвило, без да може да бъдат налагани още ограничения, ако спецификата на дадена зона го изисква. Йордан Дардов, зам. -министър на околната среда и водите, поясни, че проектозаповедта за „Сухата река“ ще бъде публикувана до края на седмицата. С това започва да тече едномесечният срок за възражения и предложения по нея от страна на общините и неправителствени сдружения. После ще бъде проведено обществено обсъждане, което според Чакъров вече отдавна е започнало чрез разговори с кметовете и населението на място. Министерството предлага 11 ограничения в „Сухата река“. Основните са съобразяване с гнездовия и размножителния период на птиците, да не се премахват характеристики на ландшафта. В тази зона се ограничават сечите до 50 м от речни корита, делта- и парапланеризмът, изсичането на хралупни дървета т. н. Експертите са обезпокоени от факта, че в дейностите в „Сухата река“ не са включени ограничения за изграждането на ветрогенератори, тъй като зоната е на прелетния път на птиците. Компенсациите Бюджетът на мерките по „Натура 2000 за земеделски земи“ и „Натура 2000 за гори“ е общо 124 млн. евро, като 102 млн. евро идват от ЕС, каза Димитър Пейчев, зам.- министър на земеделието. Компенсации се дават за петте подмерки: дейностите, свързани с ливади и пасища се компенсират с 40 до 102 евро/ха, за дейности, свързани със запазване на видовете, компенсациите са от 25 до 113 евро/ ха. За дейности, свързани с трайни насаждения, земеделските собственици ще бъдат компенсирани със 150 до 205 евро/ ха, дейности, свързани с орна земя - с 20 до 100 евро/ха. За създаване и възстановяване на ландшафта собствениците ще бъдат компенсирани с 307 евро/ ха. Той обясни, че плащанията ще започнат едва след като влезе в сила заповедта за всяка една от зоните. Дотогава земеделските производители ще могат да се включат за подпомагане в мярка „Агроекологични плащания“ с бюджет 311 млн. евро, каза Пейчев.

Станете почитател на Класа