България е на 57-о място по качество на живот

България е на 57-о място по качество на живота в света, твърди британското списание „Икономист“. Според публикацията, в която са включени 111 страни, ирландците живеят най-добре. Плътно зад тях се нареждат швейцарците и норвежците.
България е на 57-о място по качество на живота в света, твърди британското списание „Икономист“. Според публикацията, в която са включени 111 страни, ирландците живеят най-добре. Плътно зад тях се нареждат швейцарците и норвежците. Според данните от брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в България той е 8664 долара, докато лидерите в класацията имат 36 790 долара. Този показател е най-висок в Люксембург, където БВП е 54 690 долара на глава от населението. Класацията използва 9 критерии- материално благосъстояние, ниска безработица, политически свободи. Оценка се дават и за живота в семейството, здравословното състояние, социалните контакти, както и климатичните условия, сигурност на работното място и равенство между половете. Според изследването в Ирландия най-успешно са съчетани модерният живот и съхраняването на традиционните семейни ценности, което й определя лидерската позиция. САЩ са на фаталното 13 място в класацията по качество на живот. Преди България, на 56 място се класира Салвадор. Румъния е на 58 място. Изпреварват ни още южната ни съседка Гърция – съответно на 22-ро място, и Турция – на 50-о място.

Станете почитател на Класа