В България ДДС е най-скъп

За да подобрят жизнения си стандарт, балканските държави облагат с по-нисък данък върху добавената стойност (ДДС) основните хранителни стоки и продуктите от първа необходимост.
По БТА За да подобрят жизнения си стандарт, балканските държави облагат с по-нисък данък върху добавената стойност (ДДС) основните хранителни стоки и продуктите от първа необходимост. Данъкът върху добавената стойност е косвен данък, при който той се "прехвърля" върху потребителя чрез включването му в цената на стоката или услугата. С данъка се облага потреблението на всички стоки и услуги на определена територия с изключение на тези, освободени от това със закон. Изключение от правилото за по-ниски ставка на данъка към стоки от първа необходимост прави само България. Единствено туризмът у нас се облага с диференцирана ставка ДДС от 7 %. В другите страни има специален подход още към вестниците, списанията, компютрите, билетите за кино, театър, спортни прояви, зоопаркове. В Хърватия от август ставката по ДДС за вестници и списания вече е 10 вместо стандартната за страната от 22 %. Потребителите в Турция почувстваха от началото на юни тази година 10 % намаление на цените в магазините за хранителни стоки, след като тогава влезе в сила понижаването от 18 на 8 % ДДС за хранителните продукти. С 8 процента ДДС от догодина в Турция ще се облагат и шоколадите, шоколадовите изделия и газираните напитки. От 1 януари 2008 г. осем вместо сегашните 18 процента ще бъде и данъкът върху добавената стойност за туристическите услуги. Експерти в Анкара смятат, че намаляването на ДДС с десет пункта може да доведе до нарастване на търсенето в туризма с над 20 на сто. Турският министър на финансите Кемал Унакътан определи решението на правителството за намаляване на ДДС в туризма като естествена реакция, за да може Турция да бъде конкурентна на другите държави. Един от плюсовете, които бяха посочени по повод 100-те дни от работата на правителството в Сърбия през август, е премахването на ДДС при покупка на първо жилище и намаляването на ДДС при компютърно оборудване на 8 %. Стандартният ДДС там е 18 %. С 8 процента ДДС в Сърбия се облагат и хранителните продукти, някои лекарства, протези и ортопедични помощни средства, средства за диализа, медицински продукти като имплантанти. С редуцираната ставка от осем процента се облагат и учебниците, вестниците, хотелските услуги, комуналните услуги. С ДДС не се облагат образователните, медицинските, културните услуги, даренията, наемите, финансовите услуги на банки и застрахователни компании, земя, услуги при организиране на лотарии и залагания, транспорт. Очаква се пълното премахване или най-малко намаляване на данъка върху добавена стойност за бебешките храни, дрехи и стоки. МАКЕДОНИЯ, където стандартната ставка по ДДС е 18 процента, реши през август да намали ДДС на 5 % за лекарствата и на медицинските и ортопедичните помощни средства, включително инвалидните колички. С редуцираната ставка от 5 % ДДС в Македония се облагат и компютрите, компютърните части, софтуерът и слънчевите батерии. Според македонското правителство крайният ефект от намаления ДДС за компютрите е понижаване на цената им и повишаване на тяхното използване от гражданите. Правителството на Македония реши в края на август да намали и ДДС за обществения транспорт от 18 на 5 %. В Черна гора стандартната ставка по ДДС е 17 %. В страната има и редуцирана ставка от 7 %, с която се облагат основните хранителни продукти, туристическите услуги, лекарствата, учебниците, книгите, транспортните услуги, вестниците и списанията, входните билети за изложби, театри, зоологически градини, спортни прояви. В Албания продажбата на книги не се облага с ДДС, за останалите стоки той е 20 %. Стандартната ставка по ДДС в Босна и Херцеговина е 17 %. ДДС се прилага във всички страни от Европейския съюз. Според директивите на ЕС съществува задължителна минимална ставка за ДДС и тя е 15 %. КИПЪР прилага най-ниската допустима стандартна ставка – 15 %. В страната се прилагат и две редуцирани ставки - от 5 % и 8 %, за хранителните продукти, книгите, вестниците и транспортните услуги, туризма. ГЪРЦИЯ се стреми да следва гъвкава данъчна политика по отношение на прилагането на данъка върху добавената стойност. В страната стандартната ставка е 19 процента, но храните и лекарствата се облагат с 9 процента ДДС, а книгите и вестниците - с 4,5 на сто. В Словения ДДС е 20 %, но страната има и редуцирана ставка от 8,5 % ДДС. ДДС в Румъния е 19 процента. С 9 % ДДС обаче се облагат лекарствата, хотелските услуги, вестниците, книгите, ортопедичните помощни средства, билетите за кината и музеите.

Станете почитател на Класа