Мислите за пенсия, променете си фонда

Родените след 31 декември 1959 г. се отнасят с пълно нехайство към допълнителната си пенсия. Те лесно могат да видят резултатите на своя пенсионен фонд на сайта на Комисията за финансов надзор(КФН)- www.fsc.bg. Освен това в края на всяка календарна година те получават от своя пенсионен фонд писмо, в което го уведомяват колко пари е заделил през годината и каква доходност е постигната.
Родените след 31 декември 1959 г. се отнасят с пълно нехайство към допълнителната си пенсия. Те лесно могат да видят резултатите на своя пенсионен фонд на сайта на Комисията за финансов надзор(КФН)- www.fsc.bg. Освен това в края на всяка календарна година те получават от своя пенсионен фонд писмо, в което го уведомяват колко пари е заделил през годината и каква доходност е постигната. По данни на КФН за осигурителния пазар за полугодието на 2007-а г. едва 0,67% от осигурените са се възползвали от правото да прехвърлят партидите си от един фонд в друг. А разликата в доходността съвсем не е малка.(Виж таблицата) Лидер по реализирана доходност за периода 31 март 2005 г. - 30 март 2007 г. е универсалният пенсионен фонд на „ЦКБ – Сила“ - 15,07% на годишна база. На дъното пък отново е универсален пенсионен фонд – този път на „Алианц“ с 6,02% доходност. В същото време Индексът на потребителските цени за юли 2007 г. на годишна база е 8.4% по данни на Националният статистически институт. От началото на годината до края юли нарастването е 4.3 % спрямо декември 2006, а за периода януари-юли 2007 спрямо същия период на миналата година покачването е 5.4%. Ако приемем, че сте мъж на възраст между 45 и 54 то това според данни на КФН означава, че по личната осигурителна партида имате около 550 лв. При годишна доходност от 15,07% към партидата Ви биха се прибавили нови 82 лв. Ако обаче сте клиент на фонд с 6,02% възвръщаемост то Вие бихте добавили едва 33 лв. И с просто око обаче е видно, че при малко по-голяма заинтересованост човек може да си удвои доходите след пенсия. Не играйте лотария По данни на КФН за миналата година 85 196 души са разпределени по пенсионните фондове служебно. Това представлява 50% от общия брой новосигурявани. Тенденцията наистина е към подобряване на този показател защото преди три години едва 30% от осигурените са избирали фонда си сами. Сега служебното разпределение се прави на чисто лотариен принцип от Националната агенция по приходите, ако човек е изпуснал 3-месечния срок да се определи. После той има възможност да се прехвърли ако жертва 20 такса за прехвърлянето. Ако бъде платена в кеш, това няма да намали парите по осигурителната му партида. Често осигурителни посредници предлагат консултации. Трябва обаче доста да се внимава, защото често консултантите премълчават за дължимите при преместването такси и комисионни. Не е зле човек да се заинтересува и за таксите, които фондовете начисляват за управляваните от тях партиди. Максималните такси са определени в закона. Най-голямата удръжка, която се прави, е 5% от всяка осигурителна вноска. Това означава, че ако плащате 20 лв. месечно вноска, то реалната Ви инвестиция за пенсия се намалява с 1 лв. това може и изглежда малко, но при вноска от 100 лв. на годишна база се оказва, че пенсионният фонд ще си задържи 60 заработени от Вас и предадени за управление пари. За това е важно начисляваните такси да бъдат отчитани при избора. За тях може да се информирате от всеки един фонд. Хубаво е да бъде направено преди да си дадете парите, а не после да се местите. Друга начислявана такса е инвестиционната - до 1% годишно върху стойността на нетните активи. Право на други такси пенсионните дружества нямат. Всички тези такси са валидни за универсалните пенсионни фондове. При доброволното осигуряване обаче има сериозна разлика и динамика в размера на удръжките. Таванът, определен в закона за еднократна встъпителна такса е 10 лв. До 7% е разрешена удръжка от всяка вноска. Дружеството има право да си задържи и до10% от дохода, реализиран от инвестирането на средствата. Има и допълнителните такси. Те са в размер до 20 лв. и са три - при прехвърляне, при предсрочно изтегляне на натрупалите се по партидата суми и за повече от едно на година извлечение за състоянието на партидата.

Станете почитател на Класа