ПИБ, „Доверие“ и „Алтерко“ активираха мисленето на инвеститорите

ПИБ, „Доверие“ и „Алтерко“ активираха мисленето на инвеститорите
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    27.12.2019
  • Сподели:

Новини от „Първа инвестиционна банка“, „Доверие обединен холдинг“ АД и „Алтерко“ АД активираха мисленето на инвеститорите до краен предел. Отдавна на борсата не е имало такава силна динамика, свързана с позитивни хипотези за развитие и печалби или загуби.

В петък вечер (20 декември), „ПИБ“ анонсира три новини. Първата бе, че на 19 декември 2019 г. са сключени договори за продажба на необслужвани кредитни портфейли от физически и юридически лица с приблизителен общ размер 538 млн. лв. Продаденият пакет съдържа основно обезпечени вземания. Продажбата е в изпълнение на стратегията на Банката за управление на необслужвани експозиции, като събирането на вземанията се прехвърля на купувачите в съответствие с най-добрите практики и закона. Цената на продажбите не се съобщава.

Втората новина бе, че „Първа инвестиционна банка“ АД успешно пласира чрез частно предлагане дългово-капиталов (хибриден) инструмент (емисия облигации), който възнамерява да включи в допълнителния капитал от първи ред съгласно чл. 33г от Наредба 2 на БНБ за лицензиите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ след разрешение от страна на централната банка за това.

Облигациите са за 30 млн. евро, без дата на падеж (безсрочни), с фиксирана лихва от 8% годишно. Облигациите са безсрочни, дълбоко подчинени, необезпечени, неконвертируеми, емитирани при условията на първично частно предлагане. Банката възнамерява да използва допълнителния капитала за изпълнение на стратегията за кредитиране на малък и среден бизнес и граждани.

И най-интересната новина. Банката започва увеличение на капитала при емисионна цена от 5 лв. на акция, при положение, че текущата цена на акция е около 3 лв. Но, от банката дават уточнението, че „емисионната цена на новите акции е възможно да претърпи промени, като в този случай ще бъде своевременно оповестено в проспекта или допълнение към проспекта на емитента, преди публикуване на съобщението за начало на публичното предлагане. При оределяне на емисионната цена същата ще се отрази върху броя акции, предлагани при условията на публично предлагане, и съотношението между броя на правата и новоемитирани акции.

„Окончателната емисионна цена ще бъде определена в резултат на проведен маркетинг на емисията, съобразен с нормативните изисквания и може да се различава от оповестената цена“, се казва в съобщението на банката.

Обявеният размер на емисията е до 40 млн. акции (с което ще се увеличат от 110 млн. броя до 150 млн. броя). Но минимума за успех на емисията е записването на 4 млн. акции.

Отново пишем, че текущата цена на акция е 2,94 лв. на акция и посочените 5 лв. възбудиха въображението на спекулантите в темата за банката в Коментари на Investor.bg.

„Алтерко“ АД

И тъй като сме на вълна увеличения на капитала, преминваме към „Алтерко“ АД.

Компанията обяви увеличение на капитала с 3 млн. акции, при сегашен капитал от 15 млн. акции или с 20%.

Останалите параметри (условия) на емисията акции са предмет на допълнително решение на Съвета на директорите след провеждане на допълнителни консултации и калкулации за целите на изработване на проспект.

Дружеството разчита да набере капитал за увеличаване на техническата обезпеченост на дружествата от холдинга с персонал и оборудване, развитие на дистрибуционната мрежа по държави, осигуряване на оборотен капитал за поддържане на складова база в САЩ и Хонг Конг, както и за други цели, които ще бъдат допълнително и конкретно определени в проспекта за публично предлагане.

Съветът на директорите планира внасянето на проспект за одобрение от Комисията по финансов надзор в началото на 2020 г.

Последната цена за акциите на „Алтерко“ АД е 3,8 лв., но от дружеството не си позволиха да рискуват репутацията си, като обявяват емисионна цена.

През седмицата „Алтерко“ АД обяви рекордни продажби от 800 000 евро по време на Черния петък. Най-голям брой потребители, възползвали се от намалението, са от Германия, следвани от Италия и Испания.

„Доверие обединен холдинг“ АД

Акциите на „Доверие обединен холдинг“ АД поскъпнаха с 19% през седмицата и със 159% в последните 12 месеца. Основната движеща сила е покупката на молдовската банка Moldindconbank. Акционерите коментират в темата за холдинга в Коментари на Investor.bg, че банката има 58 млн. лв. печалба за 11-те месеца на 2019 г., а текущата пазарна капитализация на „Доверие обединен холдинг“ АД е 74 млн. лв. Освен това в активите му има и болница в България, застрахователни дружества и веригата „Мосю Бриколаж“ в България. Разбира се трябва да се погледнат и пасивите на холдинга от 221 млн. лв., от които 117 млн. лв. към банки и свързани предприятия. Общите активи достигат 306 млн. лв., като се увеличават със 109 млн.лв. от началото на 2019 г. основно поради покупката на Moldindconbank.

За 29 януари 2019 г. е свикано общо събрание на акционерите в Moldindconbank, включително с точка за промяна на ръководството и устава на банката. Според информация в Коментари на Investor.bg ще се гласуват двама допълнителни членове на Надзорни съвет на Moldindconbank. Акционерите ще гласуват избора на Херберт Степич (бивш изпълнителен директор на Raiffeisen Bank International в периода 2001 – 2013 г.) и на Томас Хигис (с над 25 години стаж в управлението на финансови институции; от 2017 г. е член на надзорния съвет на Токуда банк).
В последния месец вече бяха назначени други 5-ма члена на Надзорния съвет.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава по една акция в капитала на „ПИБ“, „Доверие“ и „Алтерко“.

 

 Мариян Йорданов, редактор Елена Илиева

Станете почитател на Класа