Доклад: В България няма недостиг на кадри

Доклад: В България няма недостиг на кадри
  • Автор:  Евгения Маринова investor.bg
  • Дата:  
    07.12.2018
  • Сподели:

В България няма недостиг на кадри, работната сила е напълно достатъчна за удовлетворяване на нуждите на пазара на труда, а широко афишираната от работодателите теза за криза с кадрите е преекспонирана. Всъщност прокламираната криза с кадрите не е дефицит на работна ръка, а дефицит на достойно заплащане. Това каза председателят на сдружение "Солидарна България" и икономически съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова, представяйки доклад по темата съвместно с фондация Friedrich Ebert.

 

Доклад: В България няма недостиг на кадри

 

Докладът за дисбалансите на пазара на труда е базиран на официалната статистика и на проведени срещи в страната с всички заинтересовани по темата страни.

Тезата, че е мит недостигът на работна сила у нас беше подкрепена и от държавата в лицето на представител на Агенцията по заетостта. Беше защитена и от КНСБ.

Дисбалансите на пазара на труда са заради многото хора с висока квалификация, а не заради липсата на такава, каза Григорова. Тя цитира данни на Евростат, според които България е на осмо място в ЕС в сектор промишленост по работа на висококвалицирани кадри, които заемат позиции, които изискват много по-ниска квалификация. 

Ваня Григорова отбеляза, че повече от десет години работодателските организации в България изтъкват като един от най-големите проблеми на икономиката липсата на квалифицирана работна ръка. Tози проблем, според бизнеса, е породен отчасти от това, че образователната система не подготвя кадрите, които са нужни на пазара, а произвежда никому ненужни икономисти, юристи и хуманитарни специалисти, както и отчасти поради факта, че българските граждани са или „мързеливи“ и „нископроизводителни“ или „паразитират върху социалната система“.

Десет години по-късно, тези твърдения на бизнеса стават причина за промяна на трудовото законодателство в посока разрешаване на „внос“ на работници от трети страни и то без пазарен тест, което премахва защитите за местните работници. Целите, както заявяват многократно бизнес организациите, са да бъдат привлечени 500 000 чужди работници.

Същевременно както през 2008 г., така и през 2018 г. няма официални данни, които да доказват, че е налице толкова тежък недостиг на работна ръка. В допълнение миграцията към чужбина продължава да расте. Само през 2017 г. почти 27 хиляди са емигриралите от страната български граждани, 89% от тях са хора в активна икономическа възраст. Българските работници продължават да напускат страната, което донякъде е и причината за официалното намаление на броя на безработните, посочва се в доклада.

В него се посочва, че и самите държавни институции признават, че голяма част от реално безработните не намират смисъл да се регистрират в бюрата по труда, следователно реалната безработица е значително по-висока. А опитите на Министерството на труда и социалната политика години наред да прогнозира нуждите от специалисти в различни икономически сектори, за да коригира предлагането спрямо търсенето на трудовия пазар, остават без успех.

Високият брой неизвестни води до прилагането на все по-хаотични управленски мерки, а натискът на работодателите за облекчаване на вноса на евтини работинци – по-силен, посочи Григорова.

В доклада се отбелязва, че всички изводи и анализи, които заключават, че в България има тежък дефицит на кадри, се базират на анкети, проведени между работодатели.

Прочетена 423 пъти

Станете почитател на Класа