Колапсът на ЕС е възможен

Колапсът на ЕС е възможен
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    14.11.2017
  • Сподели:

Германкото списание "Шпигел" (Der Spiegal) излезе със статия, озаглавена "Военните плановици смятат, че колапсът на ЕС е възможен". Тя започва с предупредително изявление: "Бундесверът смята, че краят на Запада в сегашната му форма може да дойде през следващите няколко десетилетия".

 

Още в началото "Шпигел" подчертава: "В документа от 102 страници Бундесверът за пръв път в своята история, показва как социалните тенденции и международните конфликти могат да повлияят на германската политика за сигурност през следващите десетилетия".

 

Като резултат от направения анализ от страна на учените от Службата по планирането на Бундесвера са показани шест възможни сценария, свързани с политическата сигурност на Германия.

 

В най-лошия от тях (шестия), наречен "ЕС в разпад и Германия в реактивен режим", се предполагат "множество от конфронтации". В тази проекция на бъдещето се приема, че международният ред в света се разрушава, вследствие на десетилетия от нестабилност, а системите от ценности по света се отдалечават една от друга и глобализацията свършва.

 

"Разширяването на ЕС е спряно, новите държави напускат общността. Европа е загубила своята глобална конкурентоспособност в много области", така описват стратезите на Бундесвера тази версия от европейското бъдеще.

 

Според този сценарий ЕС се разпада, а някога водещата държава - САЩ - се движи към икономически упадък и напразно се опитва да се противопостави на разрушаването на сегашния световен ред.

 

В петия, по-малко ужасяващ сценарий (наречен "Запада срещу Изтока"), някои източноевропейски страни замразяват състоянието на европейската интеграция, докато в това време други се опитват да се сближат с Източния блок.

 

В тази версия на бъдещето двата противоположни блока, въпреки че търгуват помежду си, все пак ще се отдалечат един от друг политически и културно. Западът ще обединява САЩ и Европа, източният свят ще включва преди всичко Китай и Русия.

 

Конкурентната борба за ресурси ще нараства, но икономическите връзки на този етап все още ще възпрепятстват развитието на големи военни конфликти. В същото време "зависимостта от природните ресурси ще изтласква някои източноевропейски страни в прегръдките на Москва".

 

В четвъртия сценарий екстремизмът в Европа ще нараства, а някои партньори от ЕС "ще търсят специфичен подход към руския държавно-капиталистически модел, ако това е необходимо". В такъв свят с неразбираем световен ред, САЩ ще са необходими като възпираща сила и стабилизиращ фактор. Затъналият в глобализацията си Китай ще намалява тежестта си и ще става все по-малко стабилен, като ще компенсира това чрез агресивен външнополитически курс.

 

Русия, напротив, ще стабилизира вътрешната си политика поради високите цени на суровините и ще демонстрира готовността си към стълкновения във външната си политика. В ЕС е възможен "край на европейската илюзия", ще има признаци на отчуждение от САЩ, а обкръжение около Германия ще стане непредвидимо и ще поражда рискове в сферата на държавната й сигурност.

 

Както подчертава "Шпигел", "този официален държавен документ ясно описва възможния разпад на ЕС, с вероятно непредвидими за сигурността на Германия последици".

 

Но наред с това се предлагат три бъдещи сценарии, според които Бундесвера трябва да се ръководи при планирането на бюджетите си за следващите години. Германия прибягва към този метод на прогнозиране за първи път.

 

Авторите на документа обаче подчертават, че не дават никакви прогнози - те само моделират развитието на събитията. В същото време, изследователите настояват на това, че всички сценарии са правдоподобни и могат са случат до 2040 г.

Прочетена 262 пъти